Septische put ledigen

Septische put ledigen

Septische put ledigen

Een septische put zorgt ervoor dat het afval uit uw toiletten en eventueel ander sanitair op chemische wijze wordt afgebroken. Vervolgens wordt het min of meer gezuiverde water het riool ingestuurd, zodat het daar verder afgevoerd kan worden. Echter, een septische put dient ook van tijd tot tijd geledigd te worden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En hoe werkt dan precies een septische put? Welke kosten zijn er verbonden aan het ledigen van een septische put? Hier vindt u tekst en uitleg omtrent het ledigen van een septische put en antwoorden op deze vragen.

Wat is een septische put?

Een septische put is een put, met twee compartimenten, die uw afvoersysteem verbindt met het rioolsysteem. Traditioneel wordt een septische put ingezet voor het omzetten van fecaliën naar een vloeistof, zodat deze door het riool kunnen worden afgevoerd. Een septische put kan echter ook ingezet worden om ander afvalwater te zuiveren. Een septische put werkt met anaerobe bacteriën die de bezonken organische stoffen verder afbreken en omzetten in een combinatie van gassen, water en slib. Vloeistoffen en gassen worden afgevoerd, en de overgebleven vaste stoffen vormen een soort korst bovenop de vloeistof.

Lees mee over de septische put op Wikipedia

Hoe werkt een septische put?

De septische put bestaat dus uit twee compartimenten, met elk een eigen taak. Het eerste compartiment is het startpunt van het verteringsproces; hier gebeurt de bezinking en vertering van vaste organische stoffen. Dit is de inlaatzijde van de septische put, waar de anaerobe bacteriën na bezinking de overgebleven vaste stoffen afbreken en omzetten in verschillende stoffen. Het gaat hier om methaan, koolstofdioxide, water en slib. De stoffen worden deels verteerd, en de overige stoffen vormen een soort korst op de massa, ontstaan uit een gistingsproces.

Vervolgens vloeien de overgebleven vloeistoffen uit het eerste compartiment door naar het tweede compartiment. Hier vindt het zogenaamde ‘klaringsproces’ plaats; er wordt zuurstof toegevoegd, wat resulteert in het oxideren van de vloeistoffen. De gassen die hierbij vrijkomen, worden afgevoerd middels verluchting. Het overgebleven afvalwater wordt doorgesluisd naar het riool. Het gehele proces in een septische put is een heel precair proces. De bacteriën moeten optimaal hun werk kunnen blijven doen, zodat de septische put niet aan zuiveringskracht inboet.

Wanneer een septische put ledigen?

Het is aan te bevelen om bij de bron rekening te houden met een aantal zaken. Zoals het minimaliseren van het gebruik van schoonmaakmiddelen in uw toilet, deze kunnen de chemische werking in de septische put nadelig beïnvloeden. Houd ook rekening met wat u door het toilet spoelt, geen moeilijk afbreekbare dingen als tampons of vergelijkbare zaken. En indien u de septische put ook gebruikt voor het zuiveren van regulier afvalwater uit uw gootsteen, houdt dan ook rekening met wat u doorspoelt. Een teveel aan voedingsresten, of haren uit de douche, kunnen ook een negatief effect hebben op de efficiënte werking van uw septische put.

Bij goed gebruik van de septische put, rekening houdend met bovenstaande, is de verwachte frequentie van het ledigen om de paar jaar. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling varieert dit van een jaarlijkse lediging voor een septische put van 3500 tot 5000 m3, waarop acht mensen zijn aangesloten, tot slechts één keer in de 10 tot 15 jaar voor een eenpersoonshuishouden. Wel dient de septische put jaarlijks gecontroleerd te worden. Hierbij wordt gekeken of de put nog goed werkt en of de dikte van de gevormde korst niet groter is dan 10 tot 15 centimeter. Ook wordt de kleur van het afvalwater, resulterend uit het zuiveringsproces dat plaatsvindt in het eerste compartiment, grondig geanalyseerd.

Kosten van het legen

Een gemiddelde septische put heeft een formaat van twee kubieke meter en is te gebruiken door een gezin tot vijf personen. Voor het ledigen hiervan moet u denken aan een bedrag tussen de € 100 en € 200 euro. Gemiddeld zal dit ongeveer een kwartier tot een half uur duren. Bij grotere septische putten, of putten die heel moeilijk bereikbaar zijn, duurt het ledigen langer, wat invloed heeft op de prijs. De prijs kan dan oplopen tot € 250 of zelfs € 300 euro voor het ledigen van uw septische put. Na het ledigen dient de put eerst volledig met water gevuld te worden. Pas daarna kunt u de put weer opnieuw in gebruik nemen.

Wenst u een offerte voor het ledigen van uw septische put? Vul dan het contactformulier in en er wordt snel contact met u opgenomen.

Comments are closed.